Gorsel: 

İSTATİSTİK KONSEYİ ve GÖREVLERİ

İstatistik Konseyi, 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunun 20. Maddesine göre; Resmi İstatistik Programın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmî istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur.

10.04.2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve 5 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İstatistik Konsey Yönetmeliğinin Konseyin görev ve yetkileri başlıklı 6. Maddesi uyarınca Konsey;

  • Resmi istatistik ihtiyaçlarının tespit edilerek değerlendirilmesi,
  • Resmi istatistik üretiminde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi,
  • Programda tanımlanan çalışmaların sorumlu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi,
  • Programın hazırlanması,
  • Programın uygulanması, önceki dönemlere ait raporların değerlendirilmesi

konularında görüşlerini bildirip, önerilerde bulunarak Türkiye İstatistik Sistemine hizmet etmektedir.