Resmi İstatistikler Eğitim Programı

Baslık: 

Aile Yapısı Araştırması 2016 Açıklandı.

bannergorsel: 

slide: 

Açıklama: 

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI, 2016

Ailelerin yaşam biçimi ve değer yargılarına ilişkin araştırma yapıldı.

Bireylerin aile ortamındaki yaşam biçimlerine ve aile hayatına ait değer yargılarına ilişkin bilgi derlenmesi amacıyla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle, 2016 yılında Aile Yapısı Araştırması yürütüldü. Araştırma sonucunda, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey ve İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük il ayrıntısında tahmin verildi.

 • Kreşte veya anaokulunda gündüz bakımı alma oranı %2,8 oldu.
 • Hanedeki ev işleri genellikle bir hanehalkı ferdi tarafından yapıldı.
 • Hanehalkları en fazla hafta sonu akşam yemeğinde bir araya geldi.
 • İlk evliliklerin %37,5’i 20-24 yaş aralığında gerçekleşti.
 • Erkekler için en uygun ilk evlenme yaşı %53,9 ile 25-29 olarak belirtildi.
 • İlk evliliklerin %59,9'u görücü usulü ile gerçekleşti.
 • Hem resmi hem de dini nikahı olanların oranı %97,1 olarak tespit edildi.
 • Eşler en fazla ev ile ilgili sorumluluklar konusunda sorun yaşadı.
 • En önemli boşanma nedeni sorumsuz ve ilgisiz davranma oldu.
 • Çocuklara en fazla verilen ceza %72,6 ile azarlama oldu.
 • Bireylerin %31,4'ü istediği ideal çocuk sayısının 3 olduğunu belirtti.
 • İdeal çocuk sayısını 3 çocuk olarak belirten evli bireylerin oranı %31,9 oldu.
 • Bireylerin yaşlılıktaki tercihi %37,6 ile çocuklarının yanında kalmak oldu.

AÇIKLAMALAR: Aile ve hanehalkı kavramları, Türkiye'de aile yapısını inceleyen sosyologlarca çok uzun zamandır birbirinin yerine kullanılmaktadır. Aile, evlilik, kan bağı ve yasal yollarla birbirine bağlı, karşılıklı hak ve yükümlülüklerle bir arada yaşayan bireyler topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Hanehalkı ise, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. Hanehalkı, bir aileden oluşabileceği gibi birden fazla aileden de oluşabilmektedir. Bu haber bülteninde; aile içi ilişkiler, evlilik, çocuk, yaşlı ve aile sorunları konularında temel istatistiklere yer verilmiştir.