Gorsel: 

BAŞKAN

 • TÜİK Başkanı

ÜYELER

 • Bakanlık Müsteşarları,
 • Hazine Müsteşarı,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı,
 • Gelir İdaresi Başkanı,
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı,
 • Devlet Personel Başkanı,
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı,
 • TÜİK Başkan Yardımcıları,
 • Yükseköğretim Kurulunca farklı ana bilim dallarında görev yapanlar arasından seçilecek üç öğretim üyesi,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,
 • İstatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı (Araştırmacılar Derneği Başkanı),
 • İstatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı (Türk İstatistik Derneği Başkanı),
 • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı,
 • Vergi Konseyi Başkanı,
 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’ndan oluşur.