Resmi İstatistikler Eğitim Programı

Baslık: 

Girişimcilik İstatistikleri 2015 Yayımlandı.

bannergorsel: 

slide: 

Açıklama: 

GİRİŞİMCİLİK İSTATİSTİKLERİ 2015

Girişimciliği özendirmek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde iş kurma kabiliyetine sahip girişimcilere duyulan ihtiyaca dikkat çekmek, girişimciliğin yenilikçilik–yaratıcılık performansını daha çok öne çıkararak bu sürece katkıda bulunmak amacıyla, her yılın Mart ayının ilk haftasında Girişimcilik Haftası kutlanmaktadır. Bu kapsamda yayımlanan Girişimcilik İstatistikleri Haber Bülteni, İş Kayıtları, Hanehalkı İşgücü Anketi ve Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri kaynaklı göstergeleri içermektedir.

  • İşveren girişimlere ilişkin doğum, ölüm ve hayatta kalma göstergeleri İş Kayıtları kaynaklı olup, işveren girişim, herhangi bir referans yılda en az bir ücretli çalışanı ile aktif olan girişimleri ifade etmektedir.
  • İşveren girişimlerin 2015 yılında doğum oranı %13,1 oldu.
  • İşveren girişimlerin 2013 yılında ölüm oranı %11,2 oldu.
  • İşveren girişimlerden 2014 yılında yeni doğanların %68,8'i 2015 yılında hayatta kaldı.
  • İş Kayıtları' nda 2015 yılında yer alan işveren girişimlerin %42,5’i 2011-2015 yılları arasında kuruldu.
  • Toplam istihdam içinde 2015 yılında işveren olarak çalışanların payı %4,4 oldu.
  • Faal girişim sayısı 2014 yılında 2 677 316 oldu.
  • Girişim sayısına göre 2014 yılında toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ilk sırada yer aldı.
  • İmalat sanayi sektörü 20 ve daha fazla kişi çalışan büyüklük gruplarında girişim sayısı, istihdam ve faktör maliyetiyle katma değere göre ilk sırada yer aldı.

Girişimcilik, 2015 Haber Bültenine http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24870 adresinden erişim sağlanabilinir.