Resmi İstatistikler Eğitim Programı

Baslık: 

İstatistik Konseyi 14. Toplantısı 30 Mart 2016 Tarihinde TOBB Binasında Yapılmıştır.

bannergorsel: 

slide: 

Açıklama: 

İSTATİSTİK KONSEYİ 14. TOPLANTISI 30 MART 2016 TARİHİNDE TOBB BİNASINDA YAPILMIŞTIR.

Resmi İstatistik Programının hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’na dayanılarak oluşturulan İstatistik Konseyi’nin 14. Toplantısı, “2016 Yılı Programı ile II. Beş Yıllık Programlı Dönemin Genel Değerlendirilmesi ve İdari Kayıtların İstatistik Üretimine Entegrasyonu”, gündemiyle 30.03.2017 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda saat 14:30’ da yapılmıştır.