BAŞKAN VE ÜYELER

 • TÜİK Başkanı (Konsey Başkanı)
 • TÜİK Başkan Yardımcıları

En az başkan yardımcısı veya genel müdür düzeyinde birer üye ile temsil edilenler;

 • Bakanlıklar
 • Yükseköğretim Kurulu
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Temsile yetkili birer üye ile temsil edilenler;

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
 • Vergi Konseyi
 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
 • İstatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşu
 • İstatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşu Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde Konsey Başkanı, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini oy hakkı olmaksızın Konsey toplantılarına çağırabilir.