TÜİK TARAFINDAN, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN (EPDK) PETROL İSTATİSTİKLERİ, DOĞAL GAZ İSTATİSTİKLERİ, LPG İSTATİSTİKLERİ VE ELEKTRİK İSTATİSTİKLERİNE “KALİTE BELGESİ” VERİLDİ.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Petrol İstatistikleri, Doğal Gaz İstatistikleri, LPG İstatistikleri ve Elektrik İstatistiklerine “Kalite Belgesi” verildi.

 

Türkiye İstatistik Kanunu ve Resmi İstatistik Programı çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun sorumluluğunda bulunan, Petrol İstatistikleri, Doğal Gaz İstatistikleri, LPG İstatistikleri ve Elektrik İstatistikleri düzenli üretilmekte, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde belirtilen tarihlerde kullanıma açılmakta, kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sorumluluğunda üretilen Petrol İstatistikleri, Doğal Gaz İstatistikleri, LPG İstatistikleri ve Elektrik İstatistikleri için “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları” doğrultusunda yürütülen değerlendirme süreci tamamlanmış ve Kalite Logosunun kullanılmasının uygun görüldüğü, Türkiye İstatistik Kurumunun 10/12/2019 tarih ve 28663 sayılı yazısı ile Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumuna bildirilmiştir.

Bu çerçevede Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumunca almaya hak kazanılan Petrol İstatistikleri, Doğal Gaz İstatistikleri, LPG İstatistikleri ve Elektrik İstatistikleri kalite belgesi takdim töreni TÜİK Başkan Yardımcısı Sayın Musa YILMAZ ve beraberindeki heyetin,  Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumu Başkanı Sayın Mustafa YILMAZ ve EPDK çalışanlarının katılımı ile 19/02/2020 tarihinde saat 10:00'da EPDK toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.