TÜİK TARAFINDAN, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ SINIR İSTATİSTİKLERİ, BAKANLIK BELGELİ KONAKLAMA İSTATİSTİKLERİ VE BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA İSTATİSTİKLERİNE “KALİTE BELGESİ” VERİLDİ.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığının Sınır İstatistikleri, Bakanlık Belgeli Konaklama İstatistikleri ve Belediye Belgeli Konaklama İstatistiklerine “Kalite Belgesi” verildi.

Türkiye İstatistik Kanunu ve Resmi İstatistik Programı çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda bulunan, Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri, Turizm İşletme Belgeli Konaklama İstatistikleri, Belediye Belgeli Konaklama İstatistikleri, Bakanlık Belgeli Tesis İstatistikleri ve Belediye Belgeli Tesis İstatistikleri ve Yat İstatistikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı) tarafından üretilmekte ve Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde belirtilen tarihlerde kullanıma açılmakta, kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda üretilen istatistikler arasından Sınır ve Konaklama (Bakanlık ve Belediye Belgeli)  İstatistikleri için 30/04/2018 tarihinde kalite belgesi başvurusu yapılmış, söz konusu istatistiklerin “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları” doğrultusunda yürütülen değerlendirme sürecinin tamamlandığı Sınır ve Konaklama (Bakanlık ve Belediye Belgeli) İstatistiklerinde Kalite Logosunun kullanılmasının uygun görüldüğü, Türkiye İstatistik Kurumunun 10/12/2019 tarih ve 28664 sayılı yazısı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmiştir.

Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığınca almaya hak kazanılan Sınır İstatistikleri, Bakanlık Belgeli Konaklama İstatistikleri ve Belediye Belgeli Konaklama İstatistikleri kalite belgesi takdim töreni TÜİK Başkanı Sayın Yinal YAĞAN ve beraberindeki heyetin,  Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen Bakan Yardımcısı Sayın Nadir ALPASLAN, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Sayın Şennur ALDEMİR DOĞAN, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr.Zehra GAMGAM ve Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve İlgili Daire Başkanlığı çalışanlarının katılımı ile 18/02/2020 Salı günü Saat:13:30‘da Kültür ve Turizm Bakanlığı Çolpan İlhan Toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.