RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2017-2021 (REV.1), 2021 YILI İZLEME RAPORU YAYIMLANDI

 

 

Resmi İstatistik Programı 2017-2021 (Rev.1), 2021 Yılı İzleme Raporu yayımlandı....

 

 

Resmi İstatistik Programı (RİP), resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'na dayanılarak beşer yıllık dönemler için hazırlanmaktadır.

 

Program’da yer alan faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl “Resmi İstatistik Programı Yıllık İzleme Raporu” hazırlanmaktadır. Yıllık İzleme Raporunda, kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleşme durumları Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ile tespit edilmektedir. Bu kapsamda hazırlanan 2021 Yılı RİP İzleme Raporunda, Programda yer alan kurum ve kuruluşların 2021 yılı için öngörülen faaliyetlerine ilişkin yapılan değerlendirmeler detaylı bir şekilde sunulmuştur.

 

Kamuoyuna duyurulur.