PROGRAMIN UYGULANMASI

Program uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından her yıl “Resmi İstatistik Programı Yıllık İzleme Raporu” hazırlanacaktır.

Yıllık İzleme Raporunda, sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından program çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin ne ölçüde gerçekleştirildiği tespit edilecek ve varsa aksaklıkların giderilmesi için alınması gereken tedbirler belirtilecektir. İzleme raporları İstatistik Konseyinde görüşülerek değerlendirilir.

Programda yer alan kurum ve kuruluşlar, kendi çalışmaları ile ilgili değerlendirmeleri içeren raporlarını her yıl düzenli olarak Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na iletmekle sorumludurlar.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından ülkemizde üretilen resmi istatistiklerin veri tabanını oluşturmak ve bu bilgilerin güncellenmesini sağlamak amacıyla “Resmi İstatistik Programı Bilgi Sistemi” geliştirilmiştir. Resmi İstatistik Programı çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar bu sistem üzerinden izlenebilecektir.