RESMİ İSTATİSTİK ÇALIŞMA GRUPLARI

RİP Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usulleri hakkındaki yönerge TÜİK tarafından hazırlanmış ve 27.09.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (www.tuik.gov.tr)

Çalışma Grupları aşağıda belirtilmiştir.

 1. İdari Kayıtlar
 2. Coğrafi Bilgi Teknolojileri
 3. Nüfus ve Demografi İstatistikleri
 4. İşgücü Piyasası İstatistikleri
 5. Eğitim İstatistikleri
 6. Kültür ve Spor İstatistikleri
 7. Sağlık İstatistikleri
 8. Gelir Dağılımı, Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İstatistikleri
 9. Sosyal Koruma İstatistikleri
 10. Toplumsal Yapı ve Cinsiyet İstatistikleri
 11. Suç, Adalet ve Seçim İstatistikleri
 12. Turizm İstatistikleri
 13. Uluslararası Göç İstatistikleri
 14. Ulusal Hesaplar
 15. Devlet Mali İstatistikleri
 16. Kamu Sektörü İstatistikleri
 17. Mali Sektör İstatistikleri
 18. Uluslararası Mal Ticareti İstatistikleri
 19. Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri
 20. Sanayi İstatistikleri
 21. İnşaat İstatistikleri
 22. Enerji İstatistikleri
 23. Ticaret ve Hizmet İstatistikleri
 24. Ulaştırma İstatistikleri
 25. Bilim, Teknoloji ve Bilgi Toplumu İstatistikleri
 26. Haberleşme İstatistikleri
 27. Kooperatifçilik İstatistikleri
 28. Tarımsal Üretim İstatistikleri
 29. Tarımsal Yapı ve Ekonomik Hesaplar
 30. Su ve Toprak Yönetimi İstatistikleri
 31. Atık İstatistikleri
 32. Hava ve İklim İstatistikleri
 33. Çevresel Ekonomik Hesaplar
 34. Doğa Koruma ve Çölleşme İle Mücadele İstatistikleri
 35. Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
 36. Makroekonomik İzleme İstatistikleri