RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI REVİZYON İLKELERİ

RİP'te Program dönemi içerisinde istatistik çalışmalarına ilişkin yapılacak değişiklikler 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 17 inci maddesinde belirtilen Bilimsel ve Teknik Özerklik hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde yürütülür:

Program’a yeni konu eklenmesi ve mevcut olan bir konunun Program’dan çıkarılması ile sorumlu/ilgili kurum değişikliklerine ilişkin talepler Cumhurbaşkanlığı'nın onayı ile yapılır. Bunların dışındaki yer değişiklikleri, süre değişiklikleri, veri derleme yöntemi ve mevcudiyet durumu değişiklikleri, sınıflama sistemi ve tahmin düzeyi değişiklikleri, yayınlanma biçimi değişiklikleri, Programın genel bilgiler kısmı ile İstatistik Çalışmalar başlığında yer alan Kapsam, Mevcut Durum ve Yapılacak Yeni Çalışmalar kısımlarındaki değişiklikler ile ilgili olarak karar almaya ve düzenleme yapmaya, sorumlu kurum/kuruluşun gerekçesiyle birlikte TÜİK’e başvurusu üzerine, TÜİK yetkilidir.

Yasal ve idari yapıda meydana gelen değişiklikler ile mevzuattan kaynaklanan değişiklikler TÜİK Başkanlığı tarafından karara bağlanır.

Kurum/kuruluşların program revizyon talepleri, ilgili yılın 15 Ekim tarihine kadar TÜİK’e gönderilir.