RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

5429 sayılı kanunun 3 üncü maddesine göre Resmi İstatistik Programında kurum/kuruluşlar tarafından üretilmesi ve yayımlanması taahhüt edilmiş istatistikler program uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla TÜİK tarafından her yıl “RİP Yıllık İzleme Raporu” hazırlanarak düzenli olarak izlenir ve sonuçları İstatistik Konseyine sunulur ve kamuoyuna duyurulur.

 

Yıllık İzleme Raporu’nda, sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Program çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin ne ölçüde gerçekleştirildiği tespit edilmekte ve varsa aksaklıkların giderilmesi için alınması gereken tedbirler belirtilmektedir.

 

İzleme raporlarında, gerçekleşmeler ve programda üretilmesi taahhüt edilen konuların üretiminde meydana gelen aksaklıklar İstatistik Konseyinde görüşülerek değerlendirilmektedir.

 

Programda yer alan kurum ve kuruluşlar, kendi çalışmaları ile ilgili değerlendirmeleri içeren raporlarını her yıl düzenli olarak TÜİK’e iletmekle sorumludurlar.